Aktualności naszej szkolnej biblioteki

Drukuj PDF

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcjiszkoły w stosunku do uczniów; kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej.

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkól w Mędrzechowie usytuowana w budynku szkoły na parterze. Gromadzony jest księgozbiór Szkoły Podstawowej liczący 10.035 woluminów oraz odrębny księgozbiór Gimnazjum liczący 400 woluminów. Księgozbiór biblioteki obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy przydatne dla uczniów obydwu szkół. Biblioteka w miarę możliwości finansowych ulega ciągłemu rozwojowi. W ostatnich latach uzupełniony został księgozbiór o nowe lektury i książki popularno – naukowe. Na bieżąco dokonywana jest selekcja księgozbioru. Wycofywane są książki zaczytane i zdezaktualizowane.

W ramach biblioteki działa wypożyczalnia, kącik czytelniczy, w którym uczniowie na miejscu korzystają z księgozbioru podręcznego, a w wolnych chwilach czytają książki, czasopisma. Dużym zainteresowaniem cieszy się Biblioteczne Centrum Multimedialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu, składające się z czterech stanowisk komputerowych. Uczniowie swoją obecność odnotowują w Księdze Biblioteki. Uczniowie korzystając z biblioteki przestrzegają regulamin biblioteki i regulamin centrum multimedialnego.

Realizowane są w każdej klasie zajęcia z edukacji czytelniczeji medialnej wg. rocznego harmonogramu zajęć. Bibliotekarz współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, przekazując informacje o stanie czytelnictwa indywidualnego oraz zespołu klasowego. Co roku organizowany jest kiermasz taniej książki, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizowane są konkursy plastyczne i inne imprezy czytelnicze.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43