Informacje dla rodziców

Informacje

Szanowni rodzice uczniów klasy ósmej oraz klas gimnazjalnych...

Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w poniższym linku.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 


Promocja "lekkiego tornistra"

SZANOWNI RODZICE/UCZNIOWIE!

Szkoła przystąpiła do akcji: promujemy "lekki tornister". Prosimy o zastosowanie się do naszych rad:

1. Codziennie przepakuj niepotrzebne przedmioty.

2. Dbaj o porządek w swoim tornistrze.

3. Zabawki zostaw w domu.

4. Przynoś napoje o pojemności nie większej niż 0,3 l (w razie potrzeby zawsze możesz kupić napój w szkole).

5. Zapisz się do szkolnej stołówki.

6. Pakuj śniadania w małe pojemniki.

7. Niepotrzebne przybory plastyczne zostawiaj w klasie.

lekki.jpg - 15.89 Kb

 Szanowni Państwo

Pracownicy dowożący uczniów do szkoły niebędący nauczycielami nie mają prawa zwalniać uczniów poza teren szkoły. Zwolnienia na piśmie przekłada się wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu, nauczycielowi świetlicy.

Zwolnienie powinno zawierać powód wyjścia, datę, godzinę i własnoręczny podpis rodzica.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43